Kultur- og Idrætsudvalget støtter Gimles ansøgning til Statens Kunstfond om at blive regionalt spillested frem til 2024. Udvalget mener, at Gimle har vital betydning for udviklingen af Roskildes musikliv. Gimle vil i de kommende 4 år have et særligt stærkt fokus på børns møde med musikken.

"Gimle er et af de mest betydningsfulde danske spillesteder og har stor betydning for Roskildes profil som musikby. Derfor er det helt oplagt for Kultur- og Idrætsudvalget at støtte Gimle i deres ansøgning", siger formanden for udvalget, Claus Larsen.

Udvalget vil derfor også fortsætte med den samme økonomiske tilskudsramme til Gimle som hidtil, hvilket er en forudsætning for, at få del i den statslige støtte.

"Vi kan se, at der gennem årene er udklækket mange unge kulturentreprenører fra Gimle, som har beriget Roskilde med nye foreninger og initiativer. Samtidig har Gimle har siden sommeren 2012 stået for planlægningen og afvikling af Byparkskoncerterne og Sankt Hans aften. Resultatet er, at kvaliteten og publikumstilstrømningen er steget markant. Borgerne får kort sagt bedre musik for pengene, og flere får del i de musikalske oplevelser", siger Claus Larsen.


Gimles leder, Lars Sloth, fortæller, at spillestedet har mange ambitioner for de kommende 4 år:
"Som spillested er vi i konstant udvikling både i vores daglige koncertdrift, men især også i de indsatsområder, hvor vi er med til at udvikle musikken og kulturlivet.
I de kommende 4 år vil vi have et særligt stærkt fokus på børns møde med musikken, både som publikum og hvor de selv er medskabere. Derudover vil et andet stort fokus være at løfte folkemusikken i Roskilde, det er vi allerede i gang med i det nye samarbejde RRoots, som er et samarbejde mellem lokale folkemusik arrangører, genreorganisationen Tempi og Gimle.

I det hele taget foregår en stor del af vores arbejde i samarbejde med andre lokale aktører og institutioner. Det er fantastisk at være i en kommune, hvor der sker så meget positivt på musikfronten og hvor kommunen har store ambitioner med en stærk musikbystrategi."


Fakta

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder tilskud til regionale spillesteder.

Ordningen skal fremme formidling, præsentation, profilering og udvikling af det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne modtager kommunal driftsstøtte.

Der er pt. udpeget 18 regionale spillesteder og Gimle har siden 2001 været med i denne gruppe.

De regionale spillesteder udpeges for en periode på 4 år. Den nuværende periode udløber med udgangen af 2020, og en ny ansøgning skal indsendes i februar.

Foto: Bo Källberg