Efter 14 år på Gimle og i Musikbyen Roskilde, er Lars Månsson Sloth i juli fratrådt
som spillestedsleder for Gimle og 7. august fyldte Lars 50 år.
Derfor inviterer Gimle til Afskeds- og 50 års fødselsdagsreception for Lars.

Onsdag 31. august kl. 14 – 18 på Gimle Helligkorsvej 2,
4000 Roskilde

Alle er velkomne.

Vi håber at se alle der har lyst til at sende Lars godt afsted, takke for samarbejdet
eller lykønske med den runde fødselsdag.

Tilmelding er ikke nødvendig.