Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Gimle for børn

Tid:     Mandag den 25. februar 2019  kl. 17.00
Sted:    Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde (Bandrummet)


Generalforsamlingen er åben for alle, der har en interesse i foreningens arbejde og formål. Stemmeret har alle aktive medlemmer, jf. foreningens vedtægter. Der serveres pizza og sodavand. Tilmelding på [email protected]

Hvis man har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til ovenstående senest den 15. februar. 

DAGSORDEN

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Forelæggelse af regnskab
4.    Indkomne forslag 
5.    Valg af 3-5 medlemmer til bestyrelsen, samt to suppleanter
6.    Valg af revisor, samt revisorsuppleant
7.    Eventuelt


Uddrag af forenings vedtægter:

§ 2: Formål
Foreningens formål er at afholde kulturarrangementer for børn, voksne og familier arrangeret frivilligt af medlemmer af foreningen. Det sker gennem et bredt udvalg af aktiviteter, der henvender sig til alle børn og deres familier, hvor børn og voksne sammen får kulturelle oplevelser i fællesskab med andre familier.

Foreningens formål er herunder at: 

•    fremme et levende lokalt miljø gennem kulturelle oplevelser mellem børn, voksne og familier 
•    sikre børn, voksne og familier adgang og kendskab til levende og alsidig musik, forskellige kunstneriske udfoldelsesmuligheder, dans og bevægelse, viden og videnskab, gøgl mv.
•    inspirere børn, voksne og familier til selv aktivt at udøve, skabe rammer for eller som publikum opsøge musik, kunst, dans og bevægelse mv.
•    udbrede kendskabet til musik, kunst, dans og bevægelse mv. fra både Danmark og udland, herunder kulturelle og historiske baggrunde herfor
•    og at involvere andet foreningsliv og andre kulturelle aktører i foreningens aktiviteter.


§ 3: Medlemmer

Som medlemmer kan optages børn, voksne og deres familier, samt andre personer med interesse for foreningens arbejde og formål.
Aktive medlemmer, er medlemmer, som deltager i det frivillige arbejde hver sæson.