Frivillige 

Gimle har omkring 150 engagerede frivillige, der går under navnet Gimlerne. Gimlerne er drivkraften, der gør det muligt at tilbyde Roskilde og omegn mere end 300 musik- og kulturarrangementer årligt. Uden frivillige – intet Gimle! Læs mere om frivillighed på Gimle og hvordan du bliver en del af frivilligfamilien her

 Ansatte 


Lars Månsson Sloth: Spillestedsleder, [email protected]

Maria Grongstad: Souschef, PR- og markedsføringschef, [email protected]   

Gry Dahl-Jensen: Regnskabschef, [email protected]     

Jeannette Schrøder: Regnskabsassistent, [email protected]

Lauritz Jørgensen: Kunstnerisk leder og booker, [email protected] 

Jannik Søborg Nielsen: Bar- og driftschef, [email protected] 

Marie Cecilie Swiatek: Barkoordinator, [email protected]

Ea Svenning Zimmer: Frivillighedskoordinator, [email protected] 

Thomas 'Burger' Buur: Teknisk chef, [email protected] 

Laust Sørensen: Køkkenchef, [email protected]

Sebastian Hjort Jørgensen: Kok

Martin Skovshoved: Rengøring

Maria Daa Stridsland: Grafiker (freelance), [email protected]

Bestyrelse 

Gimle drives af Fonden-Gimle, hvis formål er at drive et ungdomskulturhus i Roskilde med hovedvægt på rytmisk musik, at styrke et bredt ungdomskulturelt arbejde i Roskilde, at styrke ungdomskulturen og rytmisk musik i Danmark i øvrigt. Læs Fonden-Gimles vedtægter her.

Fondens bestyrelse er det ledende organ på Gimle. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer. Bestyrelsen er bredt sammensat, således at den afspejler Gimles bagland: politikere, frivillige samt forskellige fagligheder. To medlemmer udpeges af Foreningen Gimle som er de frivillige på Gimles forening, to medlemmer udpeges af Byrådet i Roskilde og tre medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival. 

Bestyrelsen i Fonden-Gimle består af:

Henrik Rasmussen 

Formand 

Stilling: Konsulent og bestyrelsesmedlem 

Udpeget af Foreningen Roskilde Festival i 2000

•    Bestyrelsesformand Naturkraft
•    Bestyrelsesformand Landsholdet Aps & Copenhagen Historic Grand Prix v/Nellemann koncernen
•    Bestyrelsesformand Lund&Bendsen A/S
•    Bestyrelsesformand Creative Business Cup
•    Bestyrelsesformand Executive Cognito A/S
•    Næstformand i bestyrelsen Nørrebro Teater
•    Bestyrelsesmedlem Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond
•    Bestyrelsesmedlem Landsholdet Holding Aps v/Nellemann koncernen
•    Bestyrelsesmedlem Rosilde Katedralskole
•    Ambassadør FCK
•    Ambassadør Lukashuset
•    CEO/Managing Director Roskilde Festival-gruppen, 1987 – Sep 2016

Kompetencer: Bestyrelsesarbejde, økonomi, ledelse, virksomhedsledelse, ledelse af kulturorganisationer, musikbranchen, frivillige organisationer.

Anders Wahren

Næstformand

Stilling: Divisionschef for Roskilde Festival Gruppens Program Division/Programchef for Roskilde Festival 

Udpeget af Foreningen Roskilde Festival i 2017

•    Medlem af bestyrelsen for MXD (Music Export Denmark)
•    Production manager og senere booker på Gimle i perioden 2000-2006
•    Agent hos Live Nation DK i perioden 2007-2011, i tiden hos Live Nation medstifter af Copenhell

Kompetencer: Koncertbooking, kunstnerisk kuratering, spillestedsdrift, musikbranchen, strategisk planlægning, arbejde med frivillige ledere og håndtering af presse.

Christian Lynge 

Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Servicechef i Roskilde Kulturservice

Udpeget af Foreningen Roskilde Festival i 2009

•    Bestyrelsesmedlem Roskilde Kulturservice A/S 
•    Tidligere selvstændig erhvervsdrivende med eget snedkeri

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed, bygningsdrift, håndværk.

Claus Bo Larsen

Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Daglig leder af Jyllingehallerne

Udpeget af Kommunalbestyrelsen Roskilde Kommune, for perioden 2018-2021 

•    Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune
•    Medlem af Roskilde Byråd for Socialdemokratiet
•    Medlem af Musikbyudvalget Roskilde Kommune
•    Medlem af den politiske følgegruppe for Opera Hedeland
•    Medlem af Kulturskolens bestyrelse, udpeget af Roskilde Byråd
•    Medlem af Gulddysse Kulturgårds bestyrelse, udpeget af Roskilde Byråd
•    Tidligere formand for Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening med ca. 7200 medlemmer. 
•    Mangeårig frivillig ansvarsperson på Roskilde Festival, for Jyllinge Gundsømagle Gymnastikforening.

Kompetencer: Politisk samarbejde, ledelse af kulturorganisationer, frivillighed, virksomhedsdrift.

Jacob Søegaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Stilling: Gartneriejer 

Udpeget af Roskilde Byråd for perioden 2018 – 2021

•    Medlem af Roskilde Byråd for Venstre
•    Medlem Sundheds og omsorgsudvalget
•    Medlem af Erhvervsudvalget UVEC 
•    Bestyrelsesmedlem Gartnernes Forsikring 
•    Næstformand Handicaprådet 
•    Bestyrelsesmedlem Frivilligcentret
•    Bestyrelsesmedlem Gundsølillehallen
•    Næstformand Dansk Gartneri Sjællandskredsen 

Kompetencer: Bestyrelsesarbejde, økonomi, personaleledelse, virksomhedsdrift, forsikringer, politisk samarbejde. 

Anne Vang Mouritsen

Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Studerende

Udpeget af Foreningen Gimle i 2017 

•    Instruktør på musicalen i Lejre Ungdomsskole siden 2014
•    Lystekniker 
•    Frivillig afviklingsansvarlig på Gimle
•    Tidligere formand for Foreningen Gimles bestyrelse
•    Afviklingsansvarlig og produktionsansvarlig for Gimles Byparkskoncerter 2018 - 2019

Kompetencer: Frivillighed, ledelse, teknik, produktion, koncertafvikling.
 

Sidsel Christensen 

Bestyrelsesmedlem

Stilling: Freelance stage-hand

Udpeget af Foreningen Gimle i 2017

•         Frivillig afviklingsansvarlig på Gimle
•         Tidligere formand for Foreningen Gimles bestyrelse
•         Stage hand hos Smart Crew
•         Tidligere mentor for internationale frivillige
•         Tidligere IT-vejleder hos Roskilde Bibliotekerne
 
Kompetencer: Frivillighed, koncertafvikling, teknik.
 

Foreningen Gimle er Gimles frivilligforening og bestyrelsen her, er bl.a. med til at sikre de frivilliges indflydelse på Gimle. Der afholdes generalforsamling i februar hvert år. Foreningen Gimles bestyrelse består af:

Emilie Nielsen, Formand 

Peter Grønbech, Næstformand

Kirsten Hansen, Kasserer

Lars Christensen, Bestyrelsesmedlem

Marie Roemer, Bestyrelsesmedlem

Magnus Therkelsen, Suppleant

Sidsel Christensen, Suppleant

Jakob Rosenius, Observatør